Vandrerferie i Thy

Kronborg Plantage
www.visitthy.dk

Eshøj Plantage
www.visitthy.dk

Hou Daas
www.visitthy.dk

Rav er en af de ting man kan være heldig at finde på vesterhavs strandene.
Se efter i opskyllet tang på stranden, hvor mågerne er.

I Thy er der et væld af markerede vandrestier gennem vores smukke natur.
På Thy Turistbureau er de meget begejstrede for disse, og de har derfor oprettet en top ti over Deres favoritter.

En del af disse stier går naturligvis gennem den nye Nationalpark Thy, men der er også interessante og seværdige stier i det øvrige Thy.

Alle vandrestierne findes i brochurer fra bl.a. Skov- og Naturstyrelsen som kan hentes på Thy Turistbureau.
De fleste brochurer findes desuden som pdf-filer under hver vandresti på top ti listen.

 1. Hanstholm Vildtreservat – gul rute 3 km
  Turen er ca. 3 km og snor sig stejlt op ad den gamle kystskrænt lige vest for det forblæste skovbryn. Ruten går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt, 56 m over havet. Fra toppen er der en storslået udsigt over reservatet, der indrammes af Vesterhavet, Hanstholm i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd – reservatet er den nordligste del af Nationalpark Thy.Den gule rute følger en gammel hulvej, der var den eneste vej ud til reservatets sidste hus, som blev revet ned i 1939. Fra Isbjerg løber det videre stiforløb gennem plantagen og rundt om den idyllisk beliggende Bagsø og tilbage til udgangspunktet.

  Denne vandresti får første pladsen på vores top ti liste fordi vi mener, at det er en så unik og fantastisk tur, som alle bør opleve under et besøg i Thy.

  Findes i folderen “Tved Klitplantage”
  www.visitthy.dk

 2. Østerild plantage – gul rute 3.4 km
  Tamhøjturen som denne rute kaldes starter ved p-pladsen ved Vesløs Huse på hovedvejen mellem Thisted og Fjerritslev.Ruten går igennem en meget varieret del af skoven med både løv- og nåleskov af vidt forskellig karakter. Store og frodige bevoksninger findes i de områder, hvor jorden er næringsrig. På den hævede havbund og i områder med flyvesand findes mere ensartede bevoksninger med nåletræer. Ruten går forbi den gamle kystskrænt og plantagens gamle planteskole, hvor man kan se bevoksninger med ær (ahorn) fra århundredeskiftet. Turen går lige forbi Tamhøj, der er en gravhøj fra bronzealderen.

  Findes i folderen “Østerild Klitplantage”

 3. Stenbjerg Plantage – gul rute 5.7 km
  Embak-turen som denne rute kaldes starter i kuperet og afvekslende skov og går bl.a. til vådområderne Bislet og Embak Vand.Findes i folderen “Stenbjerg i Thy” Stenbjergfolder.pdf Stenbjergkort.pdf
  www.visitthy.dk
 4. Langvadbjerge Plantage – rød rute 6.4 km
  Turen starter ved Kirsten Kjærs Museum på Langvadvej 64. Langvadbjerge Plantage er gennemkrydset af stier, så man kan let fare vildt. Derfor tilrådes, det at gå på de afmærkede ruter, der følger de lidt større veje.Både terrænforskellene, det skoven består af både løv- og nåletræer, og variationen i tætheden af træerne gør, at plantagen er utrolig artsrig såvel hvad planter angår, som med svampe og dyreliv.

  Findes i folderen “Langvadbjerge Plantage”

 5. Dover Plantage
 6. Bøgsted Rende og Tvorup Klitplantage – rød rute 5 km
  Ruten kan påbegyndes enten fra den sydlige p-plads på Kystvejen eller fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Ruten går fra klittop til klittop og byder på storslåede udsigter. Denne rute kræver at konditionen er i orden.Findes i folderen “Tvorup Klitplantage” Tvorup.pdf
  www.visitthy.dk
 7. Bulbjerg/Vester Thorup Plantage – hvid rute 3 km
  Ruten udgår fra p-pladsen på Bulbjergvej, 1 km syd for Bulbjerg. Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. Turen følger små stier gennem tæt, lav kratskov af eg og bjergfyr og over åbne klitlandskaber. Undervejs passeres delvist tilsandede bronzealderhøje.
  Turen kan udvides med 3 km ved at fortsætte mod vest og følge Panserstien nedenfor Troldsting og De Blå Render.Denne rute bør kombinerest med et besøg på Bulbjerg og evt. også Vejlerne.

  Findes i folderen “Bulbjerg og Klitplantagerne” Bulbjergfolder.pdf Bulbjergkort.pdf
  www.visitthy.dk

 8. Vilsbøl Plantage/Vandet Sø og Nors Sø – rød rute 7 km
  Ruten kan påbegyndes fra p-pladsen på Klitmøllervej eller fra bålpladsen ved Nors Sø. Turen går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor herregården lå frem til 1600-tallet.Findes i folderen “Klitplantagerne ved Vandet Sø”
  www.visitthy.dk
 9. Lodbjerg Klitplantage og Fyr – rød rute 1 km
  Ruten udgår fra 2. p-plads på Fyrvej. Turen fører gennem kuperet terræn bevokset med østrisk fyr og bjergfyr til et punkt, hvorfra der er vid udsigt over klitheden mod nord.
  Denne rute bør kombineres med besøg i Lodbjerg Fyr og Lodbjerg Mile.Findes i folderen “Klitplantagerne i Sydthy”
  www.visitthy.dk
 10. Hvidbjerg Klitplantage – gul rute 4.5 km
  Ruten udgår fra p-pladsen på nordsiden af Lyngbyvej. Den følger gode skovveje fra den frodige varierede skov i øst til den lidt mere ensartede nåletræsplantage mod vest. Ruten passerer den gamle planteskole, hvor der nu er overnatningsplads, og går gennem Per Madsens kjær.Findes i folderen “Klitplantagerne i Sydthy”
  www.visitthy.dk